Ενδοκρινικού Συστήματος

Αιματολογικός Έλεγχος

TSH, FT3, FT4, T3, T4, Tg, CT, ABTPO
ΑΘΑ-Μ (RIA), ΑΘΑ-Τ (RIA), CT, PTH
αλδοστερόνη, ρενίνη, κορτιζόλη, κλπ.

Ενδείξεις

Θυροειδίτις
Υπο/υπερθυροειδισμός
Βρογχοκήλη
Ca θυροειδούς αδένα
Παθήσεις επινεφριδίων
Υπερπλασία παραθυροειδών αδένων

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα!