Ερειστικού Συστήματος (σκελετού)

  • Σπινθηρογράφημα οστών για οστικές βλάβες (γ-camera)
  • Σπινθηρογράφημα οστών τριών φάσεων (γ-camera)
  • Σπινθηρογράφημα με επισημασμένα λευκά αιμοσφαίρια (Leukoscan)
  • Σπινθηρογράφημα (Ga-67)

Αιματολογικός Έλεγχος

PSA, PTH, CT, CEA, οστεοκαλσίνη, κλπ.

Ενδείξεις

Κατάγματα
Οστεομυελίτις
Μεταστατική νόσος
Αρθροπλαστικές
Άτονα έλκη – διαβήτης

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα!