βασικα γαγγλια

Η σπινθηρογραφική απεικόνιση βασικών γαγγλίων εγκεφάλου είναι ένα τεστ πυρηνικής ιατρικής που εξετάζει τη λειτουργία των μεταφορέων ντοπαμίνης στον εγκέφαλο.

Η ντοπαμίνη είναι μια χημική ουσία που είναι σημαντική σε περιοχές του εγκεφάλου που βοηθούν έλεγχος της κίνησης Χρησιμοποιείται συχνά για να βοηθήσει στην ανίχνευση και διάκριση Παρκινσονικών συνδρόμων από άλλες αιτίες τρόμου ή δυσκολίες στην κίνηση.

Μελέτες με τομογραφική γ-κάμερα (SPECT) και ποζιτρονιακή κάμερα (ΡΕΤ)

Mε τη χρήση της μονοφωτονιακής τομογραφίας εκπομπής (SPECT) και της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (ΡΕΤ) πολλές λειτουργικές παράμετροι της ντοπαμινεργικής μεταβίβασης μπορούν να απεικονιστούν in vivo στοχεύοντας στη μελέτη της εκφύλισης της μέλαινας ουσίας με απώτερο σκοπό τη διάγνωση και την παρακολούθηση της έναρξης, της βαρύτητας αλλά και της εξέλιξης της νόσου.
Το κλειδί στη μοριακή απεικόνιση στην πυρηνική ιατρική είναι ο ραδιενεργός ιχνηθέτης, μια ουσία με υψηλή συγγένεια και ειδικότητα για κάποιον υποδοχέα, ο οποίος σημαίνεται με ένα ραδιονουκλίδιο (ραδιενεργό πυρήνα).
Αν και οι εικόνες από το PET παρουσιάζουν καλύτερη διακριτική ανάλυση, η εφαρμογή του SPECT είναι περισσότερο εφικτή τεχνικά και κλινικά. Ωστόσο, το πιο σημαντικό στοιχείο στις τεχνικές απεικόνισης είναι οι ιδιότητες του ραδιοφαρμάκου που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση του ντοπαμινεργικού συστήματος.

 

Ενδείξεις:

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής οι πλέον αποδεκτές ενδείξεις εφαρμογής της απεικόνισης των βασικών γαγγλίων εγκεφάλου με SPECT είναι οι ακόλουθες:

1. Επιβεβαίωση ή αποκλεισμός της ύπαρξης παρκινσονικού συνδρόμου.
2. Πρώιμη διάγνωση των παρκινσονικών συνδρόμων και περαιτέρω διαφορική διάγνωση με κατάλληλα ραδιοφάρμακα.
3. Εκτίμηση της εξέλιξης και της βαρύτητας της νόσου Parkinson.
4. Έρευνα για νευροπροστασία
5. Εκτίμηση του βαθμού αποκλεισμού του D2 υποδοχέα μετά από θεραπεία με νευροληπτικά.
6. Νόσος Huntigton
7. Νόσος Wilson
8. Αδένωμα της υπόφυσης

Εκτός από αυτές τις συχνές ενδείξεις, σήμερα το DaTSCAN χρησιμοποιείται και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, όπως η παρακολούθηση τυχόν νευροπροστατευτικού ρόλου φαρμακευτικής αγωγής στη νόσο Parkinson, η προκλινική διάγνωση σε άτομα υψηλού κινδύνου και η εκτίμηση της άνοιας με σωμάτια Lewy.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής;

• Η απεικόνιση συνήθως πραγματοποιείται εντός λίγων λεπτών μετά την έγχυση του ιχνηθέτη, αλλά σε ορισμένες ενδείξεις μπορεί να διαρκέσει έως και 1 ½ ώρα και μπορεί να χρειαστεί να επαναληφθεί ξεχωριστές ημέρες.

• Ο ασθενής θα χρειαστεί να παραμείνει σε ήσυχο και σκοτεινό δωμάτιο μετά την τοποθέτηση μιας ενδοφλέβιας γραμμής αλλά και για κάποιο χρονικό διάστημα πριν από την ένεση του ιχνηθέτη (περίπου 10 λεπτά).

• Οι κίνδυνοι ακτινοβολίας είναι σημαντικά μικρότεροι από τις συμβατικές ακτινολογικές διαδικασίες.

• Η ασθενής θα πρέπει να ενημερώσει εάν είναι έγκυος ή αν έχει την υποψία ότι μπορεί να είναι ή εάν θηλάζει.