Κυκλοφορικού Συστήματος

  • Στατικό & δυναμικό σπινθηρογράφημα καρδιάς (TL, myoview, sestamibi, γ-camera)
  • Ραδιοισοτοπική κοιλιογραφία (γ-camera)
  • Gated – Spect για βιωσιμότητα μυοκαρδίου

Αιματολογικός Έλεγχος

Γενικές εξετάσεις αίματος. Βιοχημικός έλεγχος

Ενδείξεις

Αρρυθμίες
Εμφράγματα
Βαλβιδοπάθειες
Μυοκαρδιοπάθειες
Στεφανιαία νόσος
Ισχαιμία

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα!