Πεπτικού Συστήματος

  • Σπινθηρογράφημα ήπατος – σπλήνος (γ-camera)
  • Σπινθηρογράφημα σιελογόνων αδένων (γ-camera)
  • Σπινθηρογράφημα (Ga-67, γ-camera)
  • Σπινθηρογράφημα χοληφόρων (HIDA)
  • Σπινθηρογράφημα για υποδοχείς σωματοστατίνης (Ostreoscan)

Αιματολογικός Έλεγχος

A-FP, CEA, CA 19-9, κλπ.

Ενδείξεις

Γαστρίτις
Ηπατική νόσος (ηπατίτιδες, κίρρωση, νεοπλασίες)
Οξεία – χρόνια χολοκυστίτιδα

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα!